Projekt


Sommaren 2019 fick jag glädjen att inleda ett samarbetsprojekt med forskardoktor och marinbiolog Anna Törnroos-Remes vid Åbo Akademi. I projektet ”Vårt förhållande till djur i havet – ett nytt sätt att länka biodiversitet och människans välbefinnande” studeras den nutida relationen mellan djur, som lever i och vid havet, och oss människor. Detta görs genom att kombinera marinbiologisk vetenskap och fotokonst.
Syftet är att identifiera hur förhållandet mellan människan och marina djur
(exempelarter strömming, ejder, säl) ser ut idag i det finlandssvenska samhället, och hur detta förhållande har utvecklats genom tiderna. Målsättningen är att öka allmänhetens och samhällets förståelse för och uppskattning av våra finländska djur i havet, och deras betydelse för vårt välbefinnande. Förhållandet till arterna studeras och dokumenteras bl.a. utgående från det kommersiella fisket, fritidsfisket, fågelskådning, ”wildlife safari”, jakt, matkultur, skärgårdskultur, utbildning och forskning.
Min uppgift är att dokumentera/fotografera människa-djur relationen till en serie med dokumentära och förhoppningsvis tankeväckande bilder. Arbetet har gått ut på att porträttera vår relation till djuren i den värld vi lever i just nu, utan att försköna verkligheten. Utställningen inkluderar förutom s.k. dokumenterande bilder även i mån av möjlighet mer konstnärliga och delvis abstrakta bilder som visar och väcker känslor och minnen associerade till människa-djur relationer. Bilderna kommer att ställas ut fr.o.m. februari 2021, och därefter cirkulera hela året. Projektet kommer också att utmynna i en populärvetenskaplig bok där både konstfotografierna och det vetenskapliga materialet får plats. Arbetet finansieras av Svenska Kulturfonden och Åbo Akademis profileringsområde HAVET/The Sea. Nedan kan du se exempel på bilderna som fotograferats under projektet.

För mej har projektet varit en riktig ögonöppnare. Varje fototillfälle har gett mig många bilder, men också många fler frågor än jag tänkt mig då jag började.

Utmaningar, frågor, debatter
Resurs eller skadedjur, sälsafari eller säljakt?
Varifrån kommer den fisk vi äter och hur tillreds den?
Sommar, fiske och hur vi för traditioner vidare
Hur tänker vi på framtiden?