Projekt


Välkommen!


Hösten 2019 började jag arbeta på ett nytt fotoprojekt tillsammans med forskare vid Åbo Akademi. Projektet heter ”Vårt förhållande till djur i havet ett nytt sätt att länka biodiversitet och människans välbefinnande.
Jag kommer att arbeta med att skapa bilder inom ramarna för projektet. Min målsättning är att skapa bilder som är dokumentära och tankeväckande.

Tyvärr så kom Covid-19 mellan mej och projektet. Men nu hösten 2020 är jag åter igång med arbetet.

Om du blivit fotograferad av mej och genom detta hittat hit, så kommer det så småningom dyka upp några bilder som jag tagit av dej här. Om du vill kan du höra av dej och säga vad du tycker om bilderna.

Projektbeskrivning


Vårt förhållande till djur i havet:ett nytt sätt att länka biodiversitet och människans välbefinnande

PI, Forskardoktor, Anna Törnroos-Remes (Åbo Akademi, The Sea www.abo.fi/sea), Niclas Rantala, naturfotograf

Finansiering: Kulturfonden, Åbo Akademi The Sea

Vårt förhållande till djur går tillbaka miljontals år i tiden. Först var relationen en primitiv rovdjur-bytes-interaktion, där vi människor fungerade som föda för vilda djur. Under årtusenden utvecklades vi till jägare och samlare, varefter vi själva blev topp-rovdjur. Så småningom ändrades fokus till att tämja specifika arter och sedan till att använda djur som råvaror i industrin. Idag lever vi i en “postdomestisk era” där de flesta av oss inte har någon direkt koppling till eller interaktion med djur. Förutom att vara en källa till mat eller fiber, är relationen till våra husdjur (hund och katt) vår mest uppenbara relation till djur idag. Bristen på en direkt relation till djur i allmänhet och den vilda naturen i synnerhet, tillsammans med sociala och kulturella förändringar, har drivit vårt samhälle till ett där majoriteten av oss människor i dag är helt separerade från källan till vårt välbefinnande, dvs. mångfalden av djur och växter i naturen. Denna frikoppling blir allt meruppenbar då vi kämpar med att förstå hur vår livsstil påverkar naturen och samhället samtidigt som vi inte alltid är beredda att ge avkall på eller ändra den livsstil vi har. Problemet här är att vi vet endast lite om vårt mänskliga förhållande till vilda djur och ytterst litet om våra förhållanden till marina och maritima djur.  

Målsättning & metoder:

Målsättningen med forskningsprojektet är att studera i) förhållandet mellan människa och marina arter (tex. säl, strömming, sik, havsörn, ejder) ser ut idag i det Finlandssvenska samhället, ii) hur förhållandet har utvecklats genom tiderna, iii) vilka egenskaper hos djuren (tex. storlek, levnadssätt) som påverkar hur vi förhåller oss till dem, iv) samt öka allmänhetens och samhällets förståelse för och uppskattning av våra finländska djur i havet och deras betydelse för vårt välbefinnande.

Förutom forskningsundersökningar (enkäter, diskussioner med allmänheten och intressenter), dokumenteras de moderna relationerna mellan oss människor och de marina djuren i en konstnärlig fotografisk serie av natur- och landskapsfotograf Niclas Rantala. Den fotografiska serien “Det moderna människa-djur förhållandet i Svenskfinland” är en självständig serie, som kommer att ställas ut i olika konstellationer, men även förevisas även genom en vetenskaplig konstutställning. Utställningen centreras kring den fotografiska serien men material som samlats in och används i projektets forskningsdel (t.ex. arkiverade tidningsartiklar och enkätresultat) planeras även förevisas.